...

Kælder

Har du en kælder kan det både være svært at holde en god fugtighed i rummet, men det er næsten umuligt at skjule de ventilationsrør som skal sikre det gode indeklima. Med AIRbyNATUREs væg-veksler, suges det fugtige luft ud af rummet, og erstattes med frisk luft. De øvrige inde-enheder (se billede) fordeler herefter luften i mellem de enkelte rum.  

På denne måde undgår du en fugtig kælder der lugter, og får et bedre indeklima uden fugt og skimmelsvamp. 

                                                                              (Inde-enhed)

 

Hurtig og nem installation

Den rørløse løsning er en fordel i forhold til installationstid- og gener, plads, udseende og sundhed.

Systemet kan køre uden filter, hvis man ønsker det. Der kan monteres filter til både ind- og udblæs.

  • Installeres hurtigt og nemt på en dag i eksisterende bygninger, hvilket reducerer prisen i forhold til konventionelle anlæg.
  • Anlæg fylder ikke i rumme -. og kræver fx ikke sænkede lofter eller skabsplads til opbevaring af ventilationsenheden.
  • Enhederne sidder diskret i vægge og har ingen skæmmende rørføring.
  • Skadelig skimmelsvamp, sporer, snavs, pollen og andet , der i konventionelle løsninger med tiden hober sig op i rør og kanaler undgås og bliver således ikke løbende tilført indeklimaet.

God økonomi og penge at spare

I forhold til andre konventionelle anlæg er der penge at spare

  • Montering af anlægget er hurtigt og effektivt – og omfatter ikke materialer til rørføring. Der kan forventes en besparelse på op til 50 % ift. konventionelle anlæg vedf eksisterende bygninger.
  • Strømforbruget for en standardløsning med to vekselenheder og fire indeenheder kan forventes at være 40-50 Watt/time, og dermed kan forventes en besparelse på ca. 50 % ift. konventionelle anlæg.

Galleri - Inde-enheder fra AIRbyNATURE

Billeder fra forskelige cases hvor vi har installeret vores populære Inde-enheder i allerede eksisterende boliger.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.