...

Ventilationsanlæg i etageejendom

Bor du i en lejlighed i en etageejendom kan det være svært at få
installeret et traditionelt ventilationsanlæg, da du formentlig ikke har et
loft hvor du kan skjule ventilationsrørene. Du er derfor nødt til at leve med
synlige rørføringer/rørkasser rundt i hele lejligheden. 

Her er AIRbyNATUREs rørløse system en meget nemmere, pænere, støjfri og økonomisk løsning.
AIRbyNATUREs inde-enhed (se billede) fører luften rundt i lejligheden og sikrer et godt indeklima. Vores system tilfører frisk luften som sikrer at du undgår fugt, skimmelsvamp, støv, radon-, CO2-problemer og pollen. Vores hovedenhed sørger for frisk luft udefra ind i lejligheden, mens inde-enhederne (se billede) cirkulerer luften inde i lejligheden. 

                                                                             (Inde-enhed)

Hurtig og nem installation

Den rørløse løsning er en fordel i forhold til installationstid- og gener, plads, udseende og sundhed.

Systemet kan køre uden filter, hvis man ønsker det. Der kan monteres filter til både ind- og udblæs.

  • Installeres hurtigt og nemt på en dag i eksisterende bygninger, hvilket reducerer prisen i forhold til konventionelle anlæg.
  • Anlæg fylder ikke i rumme -. og kræver fx ikke sænkede lofter eller skabsplads til opbevaring af ventilationsenheden.
  • Enhederne sidder diskret i vægge og har ingen skæmmende rørføring.
  • Skadelig skimmelsvamp, sporer, snavs, pollen og andet , der i konventionelle løsninger med tiden hober sig op i rør og kanaler undgås og bliver således ikke løbende tilført indeklimaet.


God økonomi og penge at spare

I forhold til andre konventionelle anlæg er der penge at spare

  • Montering af anlægget er hurtigt og effektivt – og omfatter ikke materialer til rørføring. Der kan forventes en besparelse på op til 50 % ift. konventionelle anlæg vedf eksisterende bygninger.
  • Strømforbruget for en standardløsning med to vekselenheder og fire indeenheder kan forventes at være 40-50 Watt/time, og dermed kan forventes en besparelse på ca. 50 % ift. konventionelle anlæg.

Galleri - Inde-enheder fra AIRbyNATURE

Billeder fra forskelige cases hvor vi har installeret vores populære Inde-enheder i allerede eksisterende boliger.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.