WebSpecifikationer01

SPECIFIKATIONER

AIRbyNATURE er et alternativ til de konventionelle anlæg med rørføring.

De kan erstattes med rørfri eller hybridanlæg.

Hybridanlæg kombinerer rørfri teknologi med rørføring i visse enheder, hvor det styrker løsningens effekt.

Se mere om hybridventilation her.

KOMBINEREDE TEKNOLOGIER

AIRbyNATURE er den eneste producent på markedet, der har kombineret teknologien rørløs ventilation med varmegenvinding, kommunikation enhederne imellem og online overvågning og styring:

  • Alle enheder har indblæs og udsug, der sikrer luftcirkulation i alle rum, hvor de er monteret.
  • Alle enheder kan tilpasses vægtykkelse.
  • Insektnet er standard på alle ydervæg-enheder. 
  • Ydervæg-enheder kan skabe solo-køling, så rum ventileres/køles uafhængigt af de andre rum.
  • Nem og hurtig tilslutning med 220V.
  • Løsningen kan overvåges og styres via online dashboard.

RØRFRI ANLÆG

Alle enheder er udstyret med følere. Når fugt-, temperatur-, CO2- og partikel-følerne (VOC) registrerer, at indeklimaet ikke er optimalt i forhold til fastsatte grænser og den ønskede temperatur, ændrer anlægget automatisk forholdene for indeklimaet til det bedre.

MONTERING

Der skal som regel bores to huller i ydervæggene – et i hver ende af bygningen. Inde i bygningen monteres hjælpeenheder imellem rummene, som sørger for, at luften fordeles og udskiftes. På den måde ventileres bygningen – uden rør eller luftkanaler.

Enhedsspecifikationer

Vekselenhed, inde

Vekselenhed, ude

Indeenhed

Loft-/Vægenhed

Loft-/Tagenhed