Styring via mobil dashboard

Få styring over dit ventilationsanlæg med mobil dashboard

Når du investerer i et ventilationssystem med varmegenvinding fra AIRbyNATURE, får du en selvkørende løsning.

Med anlægget indkørt og de rette indstillinger kører det nemt og praktisk. Men du får samtidigt en løsning, som du kan kontrollere lige efter dit behov.

I dagligdagen kører systemet som planlagt, men du kan som administrator, ejer eller varmemester også vælge at justere effekten, hvis du oplever et behov for dette. Dette gør løsningen egnet til eksempelvis boligforeninger, kontorhoteller, institutioner og private boliger.

 
 
 

Centrale rettigheder

For anlæg monteret i eksempelvis boligforeninger, institutioner og kontorfællesskaber kan man vælge, at det blot er pedel, varmemester eller udlejer, der har adgang til at kontrollere systemet og tilgå indeklimahistorikken ved hjælp af dashboardet.

Eksempelvis vil man kunne vælge, at varmemesteren i en boligforening vil kunne kontrollere alle boliger – uden at lejerne har adgang til at styre enhederne.

 

Brugerrettigheder

Ved anlæg monteret i eksempelvis en privatejet bolig eller i foreninger, hvor styring ikke vil skulle foretages af en varmemester, kan beboerne selv tilgå dashboardet for at styre systemet og hente indeklimadata.

Indeklimahistorik

Dashboardet viser faktiske måleresultater fra systemets følere og indeklimaets historik, så boligen kan overvåges. Adgang til indeklimadata viser sig hurtigt interessante og ofte vil beboere, lejere og brugere med øget bevidsthed begynde at ændre adfærd i forhold til eksempelvis udluftning og regulering af temperatur.

Intelligent Styring

Hver enkelt enhed har indbygget intelligent styring, som via Wi-Fi kommunikerer med de andre for at sikre, at anlægget kører som et samlet system – men enhederne kan også kontrolleres individuelt.

Indstil alle ugens dage – via app’en

Styringssystemet  giver dig mulighed for at styre indtaget af frisk luft i et givent tidsrum. Det kan f.eks være hensigtsmæssigt at få tilført mere  frisk luft efter kl 9.00 hvor alle er ude af huset og igen efter kl 19.30 hvor madlavningen er færdig.

Du indstiller blot tidspunktet for hvornår anlægget skal køres op i styrke. Efter det indtastede tidsrum vil anlægget gå tilbage til den normale styrke.

Følg udviklingen i dit indeklima – via app’en

Dashboardet give dig også mulighed for at se hvordan luftfugtighden, CO2 niveauet og temperaturen samt VOC har været hen over tid. Fra det øjeblik anlægget er monteret vil du kunne se hvordan indeklimaet har været og om det skal justeres.

Dataerne lagres og du vil kunne indtaste hvilken som helst periode fra anlægget er opsat og se hvordan indeklimaet har været.

 
 

Få overblikket over dit ventilationsanlæg – via app’en

Komfort-indstillingen på dashboardet er den styrke anlægget er programmeret til at køre med så den overholder bygningsreglementets karv om ventilation.

Når Røg/Mados knappen aktiveres vil hoved veksleren starte med at tilføre køkkenet maksimal frisk luft samtidig vil inde enhederne gå helt ned i styrke så mad-osen bliver suget ud og ikke blandes med den rene luft i de andre rum.