DASHBOARD

Når du investerer i et ventilationssystem med varmegenvinding fra AIRbyNATURE, får du en selvkørende løsning.

Med anlægget indkørt og de rette indstillinger kører det nemt og praktisk. Men du får samtidigt en løsning, som du kan kontrollere lige efter dit behov.

I dagligdagen kører systemet som planlagt, men du kan som administrator, ejer eller varmemester også vælge at justere effekten, hvis du oplever et behov for dette. Dette gør løsningen egnet til fx boligforeninger, kontorhoteller, institutioner og private boliger.

Med AIRbyNATUREs løsning kan systemet og de enkelte enheder nemt og hurtigt justeres og styres fra et dashboard på computer, telefon eller tablet.

CENTRALE RETTIGHEDER

For anlæg monteret i fx boligforeninger, institutioner og kontorfællesskaber kan man vælge, at det blot er pedel, varmemester eller udlejer, der har adgang til at kontrollere systemet og tilgå indeklimahistorikken ved hjælp af dashboardet.

Fx vil man kunne vælge, at varmemesteren i en boligforening vil kunne kontrollere alle boliger – uden at lejerne har adgang til at styre enhederne.

BRUGERRETTIGHEDER

Ved anlæg monteret i fx en privatejet bolig eller i foreninger, hvor styring ikke vil skulle foretages af en varmemester, kan beboerne selv tilgå dashboardet for at styre systemet og hente indeklimadata.

INDEKLIMAHISTORIK

Dashboardet viser faktiske måleresultater fra systemets følere og indeklimaets historik, så boligen kan overvåges. Adgang til indeklimadata viser sig hurtigt interessante og ofte vil beboere, lejere og brugere med øget bevidsthed begynde at ændre adfærd i forhold til fx udluftning og regulering af temperatur.

INTELLIGENT STYRING

Hver enkelt enhed har indbygget intelligent styring, som via Wi-Fi kommunikerer med de andre for at sikre, at anlægget kører som et samlet system – men enhederne kan også kontrolleres individuelt.